Windows 10 Ürün Anahtarını Tespit Etme Yöntemi

Fahri Gün 24 Eki 2020 Bilgisayar 590  0

Yeni içeriğimizde Windows 10 işletim sisteminde ürün anahtarını nasıl tespit edebileceğiniz konusuna değiniyoruz. İşte detaylar…


Windows işletim sisteminizin lisansını farklı bir bilgisayara aktarmak istediğiniz zaman ürün anahtarını bilmeniz ve aktarma işlemini bu doğrultuda uygulamanız gerekmekte. Yeni yazımızda bunun nasıl yapılabileceği konusuna değiniyoruz.Windows işletim sisteminde ürün anahtarını öğrenebilmek için kullanabileceğiniz birden fazla yöntem bulunuyor. Komut istemi ile ürün anahtarı öğrenme de bunlardan biridir.


Komut istemiyle öğrenme yöntemi:


Klavyenizden Windows ve X tuşlarına aynı anda basın ve çıkan menüden Komut İstemini yönetici olarak çalıştırın ve komut satırına aşağıdaki kodu yazıp onaylayın :
wmic path SoftwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey


Not Defteri ile Ürün Anahtarı Tespit Etme Yöntemi:


İlk olarak yeni not defteri dosyası oluşturup ardından aşağıda bulunan kodu not defterine yapıştırın ve Farklı Kaydet yapıp alt kısımda bulunan Kayıt Türü kısmını Tüm Dosyalar şeklinde seçin ve dosyayı WindowsLisans.vbs olarak isimlendirip pencereyi kapatın. Kaydedilen dosyaya çift tıklayarak ürün anahtarını öğrenebilirsiniz.


Not defterine kaydetmeniz gereken kod satırları şöyle:

Option Explicit Dim objshell,path,DigitalID, Result Set objshell = CreateObject(“WScript.Shell”) ‘Set registry key path Path = “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\” ‘Registry key value DigitalID = objshell.RegRead(Path & “DigitalProductId”) Dim ProductName,ProductID,ProductKey,ProductData ‘Get ProductName, ProductID, ProductKey ProductName = “Product Name: ” & objshell.RegRead(Path & “ProductName”) ProductID = “Product ID: ” & objshell.RegRead(Path & “ProductID”) ProductKey = “Installed Key: ” & ConvertToKey(DigitalID) ProductData = ProductName & vbNewLine & ProductID & vbNewLine & ProductKey ‘Show messbox if save to a file If vbYes = MsgBox(ProductData & vblf & vblf & “Save to a file?”, vbYesNo + vbQuestion, “BackUp Windows Key Information”) then Save ProductData End If ‘Convert binary to chars Function ConvertToKey(Key) Const KeyOffset = 52 Dim isWin8, Maps, i, j, Current, KeyOutput, Last, keypart1, insert ‘Check if OS is Windows 8 isWin8 = (Key(66) \ 6) And 1 Key(66) = (Key(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4) i = 24 Maps = “BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789” Do Current= 0 j = 14 Do Current = Current* 256 Current = Key(j + KeyOffset) + Current Key(j + KeyOffset) = (Current \ 24) Current=Current Mod 24 j = j -1 Loop While j >= 0 i = i -1 KeyOutput = Mid(Maps,Current+ 1, 1) & KeyOutput Last = Current Loop While i >= 0 keypart1 = Mid(KeyOutput, 2, Last) insert = “N” KeyOutput = Replace(KeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0) If Last = 0 Then KeyOutput = insert & KeyOutput ConvertToKey = Mid(KeyOutput, 1, 5) & “-” & Mid(KeyOutput, 6, 5) & “-” & Mid(KeyOutput, 11, 5) & “-” & Mid(KeyOutput, 16, 5) & “-” & Mid(KeyOutput, 21, 5) End Function ‘Save data to a file Function Save(Data) Dim fso, fName, txt,objshell,UserName Set objshell = CreateObject(“wscript.shell”) ‘Get current user name UserName = objshell.ExpandEnvironmentStrings(“%UserName%”) ‘Create a text file on desktop fName = “C:\Users\” & UserName & “\Desktop\WindowsKeyInfo.txt” Set fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”) Set txt = fso.CreateTextFile(fName) txt.Writeline Data txt.Close End Function ProductData = ProductName & vbNewLine & ProductID & vbNewLine & ProductKey ‘Show messbox if save to a file If vbYes = MsgBox(ProductData & vblf & vblf & “Save to a file?”, vbYesNo + vbQuestion, “BackUp Windows Key Information”) then Save ProductData End If ‘Convert binary to chars Function ConvertToKey(Key) Const KeyOffset = 52 Dim isWin8, Maps, i, j, Current, KeyOutput, Last, keypart1, insert ‘Check if OS is Windows 8 isWin8 = (Key(66) \ 6) And 1 Key(66) = (Key(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4) i = 24 Maps = “BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789” Do Current= 0 j = 14 Do Current = Current* 256 Current = Key(j + KeyOffset) + Current Key(j + KeyOffset) = (Current \ 24) Current=Current Mod 24 j = j -1 Loop While j >= 0 i = i -1 KeyOutput = Mid(Maps,Current+ 1, 1) & KeyOutput Last = Current Loop While i >= 0 keypart1 = Mid(KeyOutput, 2, Last) insert = “N” KeyOutput = Replace(KeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0) If Last = 0 Then KeyOutput = insert & KeyOutput ConvertToKey = Mid(KeyOutput, 1, 5) & “-” & Mid(KeyOutput, 6, 5) & “-” & Mid(KeyOutput, 11, 5) & “-” & Mid(KeyOutput, 16, 5) & “-” & Mid(KeyOutput, 21, 5) End Function ‘Save data to a file Function Save(Data) Dim fso, fName, txt,objshell,UserName Set objshell = CreateObject(“wscript.shell”) ‘Get current user name UserName = objshell.ExpandEnvironmentStrings(“%UserName%”) ‘Create a text file on desktop fName = “C:\Users\” & UserName & “\Desktop\WindowsKeyInfo.txt” Set fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”) Set txt = fso.CreateTextFile(fName) txt.Writeline Data txt.Close End Function
Monster Markut M7 V6.2.4 incelemesi
Laptop Klavyesi Temizlemenin Püf Noktaları
Spotify Jam’ı Bilgisayarda Kullanma Rehberi
Windows 11 Ekran Kartı Sıcaklığı Ölçme Rehberi

Yorum Yapmayı Unutmayın :)