Regular Expression Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Fahri Gün 12 Haz 2024 İnternet 97  0

Bu içeriğimizde Regular Expression teriminin ne olduğuna değiniyor, hakkında bilinmesi gereken ayrıntılara yer veriyoruz.

Pek çok kişi Regular Expression’ı programlama dili sanmaktadır fakat aslında bir program dili olmadığını belirtmek gerekmektedir. Her ne kadar bilgisayar biliminden ortaya çıktığı sanılıyor olsada aslında bu sistem sinir bilimi alanından esinlenilerek ortaya çıkarılmıştır.

Stephen Kleene tarafından yapılan çalışmalar neticesinde gelişen model, cebirsel formüllerle bir araya gelmiştir. Ardından Klenee bu modeli regular set olarak tanımladı. Zaman içerisinde Ken Thompson tarafından metin editörünün içerisine regex dahil edildi. Söz konusu editörde bazı basit işlemler gerçekleştirilebilir oldu.

Regular Expression Fonksiyonları

Bir posta kodunun doğru sayıda rakam içerip içermediğini test etmesinin yanında mail adresinin doğru formatlarda olup olmadığını kontrol etmeye, bir yazı içinde tekrar eden kelimeleri bulmaya, klasör içerisinde aynı dosya uzantılarına sahip olan dosyaları bularak uzantıyı değiştirmeye v.b. işlevlere yaramaktadır.

Özellikle veri analizleri, kod editörleri, bunun yanı sıra arama motorlarında karşımıza çıkan Regular Expression veya kısa adıyla regex, biyoloji alanında da kullanılmaktadır. DNA protez dizilimlerinin takip edilmesi hususunda regexten yararlanılmaktadır.

Regex için pek çok araç geliştirilmiş olup, söz konusu araçlar programlama arayüzleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan başlıcaları ; Perl, PCRE, XRegexp2, PHP Preg, Java Regex Engine’dir.

Ajax Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Big Data Hakkında Bilgiler
Wayfair Hakkında Bilgiler
Google’ın Telefon Dinlemesi Yapmasını Engelleme Yöntemi

Yorum Yapmayı Unutmayın :)