Nükleer Enerjinin Maliyeti Hakkında Bilgiler

Fahri Gün 05 Oca 2022 Teknoloji 297  0

Bu içeriğimizde nükleer enerjinin gerçekten de bahsedildiği gibi ucuz olup olmadığına değiniyor, nükleer enerjiye ilişkin bilgiler veriyoruz.

Dünyadaki nükleer enerji santrallerinin sayısı hızla artmaktadır. Nükleer enerji, radyoaktif atomların sahip olduğu enerjinin kontrollü olarak kullanılıp üretilmesiyle elde edilen enerji tipidir.

Radyoaktif atomlar parçalandıklarında yüksek miktarda ısı ortaya çıkar. Söz konusu ısı elektrik üretimi için kullanılır. Bazı nükleer santraller deniz suyundan tatlı su elde ederek hidrojen üretimi ve geniş alan ısıtması için de kullanır.

Enerji üretiminin kolay ve ucuz olduğu fosil yakıtlarla çalışan elektrik santralleri günümüzde yaygın olup özellikle kömür daha ucuz olduğu için daha çok tercih edilmektedir. Nükleer santrallerde üretilen elektriğin maliyeti ise daha büyük farklılıklar gösterir çünkü fosil yakıtla çalışan santrallere nazaran daha fazla maliyet söz konusudur. Bilinen en pahalı elektrik kaynağı ise yenilebilir enerji kaynakları olup, nükleer santrallerdeki asıl işletme maliyeti çalışanlara ödenen paradan kaynaklanmaktadır çünkü nükleer santralde çalışmak kanunen ekstra ödenekler almayı gerektirmektedir.

Nükleer santraller sadece işletme maliyeti göz önüne alındığı zaman diğer santrallerden daha ucuza elektrik üretimi mümkün olur ancak nükleer santrallerin kurulum maliyetlerinin çok yüksek olduğu, belli bir kullanım ömrü bulunduğu, personel maaşlarının daha yüksek olduğu unutulmamalıdır.

Nükleer santrallerinin ülke ekonomisi açısından sağladığı en büyük katkı enerji kaynakları yönünden dışa bağımlılığın azalmasını ve paranın ülke içerisinde tutulmasını sağlamasıdır. Fosil yakıtlar gibi dalgalanan bir piyasa içerisinde olmadığından ülkenin ekonomik istikrarının güçlendirilmesini de sağlar. Her ne kadar ekonomik olarak katkıları bilinsede çevreye , insan sağlığına verebileceği olası büyük çaplı zararlar nedeniyle günümüzde oldukça eleştirilmeye devam etmektedir.

Etiketler:
4D Baskı Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Nanobotlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Yazılım Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Rüzgar Türbinleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yorum Yapmayı Unutmayın :)