Big Data Hakkında Bilgiler

Fahri Gün 31 May 2024 İnternet 63  0

Big Data terimi ne anlama gelmektedir? Yazımızda bu soru işaretine cevap verecek, “Big Data” yani “Büyük Veri” terimine ilişkin detaylı bilgiler vereceğiz.

Günümüzde hemen hemen herkes veri kümeleri üretmektedir. Bunu her internet tarayıcısı kullanışımızda veyahut her mesajlaşma uygulamasından mesaj attığımızda yaparız. Söz konusu veriler son derece karmaşık olmakla beraber gerçek zamanlı bir biçimde hızlıca artmaktadır ve bu veri kümelerinin tümüne “Büyük Veri” adı verilmektedir. Big Data, veri işleme yazılımlarınca işleme alınamayacak kadar karmaşık ve büyük veri kümelerini analiz edebilme ve sistematik olarak ele alma metodudur.

Her ne kadar büyük verilerin belirli bir hacmi bulunmuyor olsada veri dağıtımları için TB, PB, EB gibi boyutlarda ifade edilirler. Bunların analiz edilmesi ise müşteri etkileşiminin artması ve elbette daha fazla gelir elde edilmesi amacı ile ortaya çıkarılmaktadır. Özellikle müşterilere kişiselleştirilmiş teklifler oluşturulması, elde edilen gelirin artırılması v.b. hususlar amacıyla büyük veriler oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Büyük veriden yararlanmakta olan firmalar sistemlerinde birikmekte olan verileri etkin olarak kullanmakta ve atacakları adımları da buna göre atmaktadırlar. Büyük verilerden yararlanılması firmaların müşteri odaklı çalışmasını mümkün kılmakta, daha çok gelir elde edebilmeleri için bir kapı aralamaktadır. Örneğin günümüzde üreticiler ve bunun yanı sıra nakliye firmaları tedarik zincirlerinin yönetilmesi sürecinde teslimat rotalarının optimize edilmesi maksadıyla büyük veriye güvenmektedir.

Büyük veri kullanılabilecek olan başlıca dallar; Pazarlama analizi, duyarlılık analizi, sosyal medya incelemesi, karşılaştırmalı analizdir. Sosyal medya incelemesi, belirli işletme veyahut ürün ile ilgili olarak insanların sosyal medya üzerinde ne söylediğine ilişkin bilgilerin analiz edildiği kısım olarak karşımıza çıkmaktadır. Anılan veriler hedef müşteri kitlesinin tanımlanmasına yardımcı olabilmek maksadıyla kullanılmaktadır. Pazarlama analizinde ise yeni ürünlerin ve hizmetlerin daha yenilikçi olması, daha çok kullanılabilmesi için pazarlama analizi yapılmasını ifade eder.

Big data günümüzde 3V ile karakterize edilmekte olup, bunlar Doug Laney tarafından Volume (hacim), Velocity (hız) ve Variety (çeşitlilik) olarak tanımlanır. Zaman içerisinde popüler hale gelen büyük veriye yeni V’ler dahil edilmiştir. Big Data V’lerinden başlıcalarına sizler için değinecek olursak;

Velocity

Hız anlamına gelmekte olup verinin erişilebilir olduğu hızı temsil etmektedir. Büyük veri kümeleri gerçek zamanlı olarak güncellenmekte, büyük veri analizi uygulamaları ise gelen verileri almakta, analiz etmekte ve ilişkilendirmektedir.

Variety

Büyük verilerin büyük zorluklarından birini tanımlamakta olan Variety, genel itibariyle geleneksel işlem verilerinden daha az tutarlı, birden fazla anlama sahip veri kaynağından diğerine farklı biçimlerde gerçekleştirilebilen büyük veri kümelerine yönelik olarak geçerli olmaktadır.

Veracity

Gerçeklik anlamını taşımakta olup, veri kümelerindeki verilerin ne denli doğru olduğu hususunu irdeler. Web sayfaları, sosyal medya platformları v.b. kaynaklardan toplanmakta olan ham veriler tespit edilmesi zor olabildiğinden verilerin doğru olduğundan emin olmak gerekmekte, böylece doğrulama olmadan düşük kaliteli verilerin sorunlara neden olması engellenmeye çalışılmaktadır.

Veriler temelde üç farklı türe ayrılmakta olup bunlara yer verecek olursak şu şekilde değinebiliriz:

Yapılandırılmış veriler ve yapılandırılmamış veriler

Yapılandırılmamış verilen önceden herhangi bir belirleme yapılmamış biçime girmeyen verilerdir. Yapılandırılmış veriler ise sabit formatlı olup genel itibariyle sayısaldır ve çoğu kez insanlarca değil yapay zeka tarafından ele alınmaktadır.

Yarı yapılandırılmış veriler

Belirli bir veritabanı altında sınıflandırılmamış olmasına karşın veriler içerisinde ayrı ayrı ögeleri ayırmakta olan önemli bilgileri barındırmaktadır. Web sunucu günlüklerinde olduğu gibi veri formlarından gelen verileri içermektedir.

Etiketler: , ,
Ajax Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Regular Expression Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Wayfair Hakkında Bilgiler
Google’ın Telefon Dinlemesi Yapmasını Engelleme Yöntemi

Yorum Yapmayı Unutmayın :)